Technologie informacyjne

Computer technologies

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy informatyki
Wymagania wstępnePodstawowa umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych
Opis ćwiczeńPodstawy organizacji danych (pojęcie pliku, katalogu, tworzenie i zapisywanie plików i katalogów, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików). Edytor tekstu - Word (I) tworzenie prostych dokumentów tekstowych: formatowanie czcionki, akapitu, definiowanie i wykorzystywanie tabulatorów, wyliczanie i numerowanie, obramowania i krawędzie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie fragmentów tekstu, wstawianie obiektów (tabele, rysunki), ułożenie tekstu na stronie -- marginesy, wyrównanie, orientacja strony, nagłówki i stopki, opcje wydruku; Edytor tekstu -Word (II) formatowanie złożonych dokumentów: definiowanie stylów, automatyczne tworzenie spisów treści, numerowanie rysunków, przypisy, odnośniki, podział dokumentu na szpalty; Edytor tekstu –Word (III) korespondencja seryjna. Arkusz kalkulacyjny -jego możliwości i przykłady zastosowań (I) podstawowe pojęcia - komórka, arkusz, skoroszyt, adresowanie komórek, wpisywanie informacji, kopiowanie, wypełnianie automatyczne, formaty, zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza, ukrywanie kolumn, Arkusz kalkulacyjny (II) nazywanie obszarów, nazywanie arkuszy, wstawianie i przemieszczanie arkuszy, tworzenie tabeli danych -- obramowania, Arkusz kalkulacyjny (III) wpisywanie formuł, adresowanie względne i bezwzględne, Arkusz kalkulacyjny (IV) wykorzystywanie funkcji wbudowanych (suma, średnia, jeżeli, licz.jeżeli, wyszukaj.pionowo, funkcje daty i czasu, min, max), Arkusz kalkulacyjny (V) tworzenie wykresów, wykres funkcji kwadratowej na podstawie danych tabelarycznych, możliwość zmiany współczynników funkcji, Arkusz kalkulacyjny (VI) operacje na zbiorach danych -- filtry, sumy pośrednie. Power Point tworzenie prezentacji
Opis wykładówTylko ćwiczenia komputerowe
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjnych, zwłaszcza obsługą komputera, sposobów wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego (edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.).
Literatura podstawowa1) Sikorski Witold, Podstawy edycji tekstów. Przykłady i ćwiczenia w Microsoft Word 2007/2010 oraz OpenOffice Writter 3.3, wyd. Witkom, 2011 2) Motyka Ryszard, Rasała Dawid, W 80 zadań dookoła Excela. Arkusz kalkulacyjny w ćwiczeniach, wyd. Helion, 2012 3) Chris Grover, Word 2007 for Starters: The Missing Manual, Helion.pl, 2007
Literatura uzupełniająca1) Witold Sikorski, wyd. wyd. PWN, Podstawy technik informatycznych, 2007r., tom 2) Mirosława Kopertowska, wyd. wyd. PWN, Przetwarzanie tekstów, 2007r., tom
Uwagi