Wprowadzenie do techniki

Introduction to technique

2019L

Kod przedmiotu2263N1-WDT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńJednostki SI – przeliczenia jednostek i ich systematyka. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Szkicowanie i trasowanie warsztatowe. Pomiary warsztatowe elementów maszyn. Schematy kinematyczne układów napędowych. Budowa układów napędowych pojazdów i maszyn. Identyfikacja wybranych parametrów przekładni zębatej. Pomiary hałasu. Pomiary oświetlenia. Pomiary mikroklimatu - temperatury i wilgotności powietrza. Wykonanie rysunku technicznego elementu maszynowego, schematu elektronicznego lub elektrycznego w programie komputerowym. Tolerancja i pasowanie w częściach maszyn - rozwiązanie zadań. Połączenia gwintowe – rozwiązanie zadań. Przekładnie pasowo-klinowe – rozwiązanie zadań. Schematy blokowe proste obwody ( symbole, czytanie, sporządzanie).
Opis wykładówOmówienie wybranych zespołów maszynowych: wały, osie i łożyska, przekładnie, sprzęgła, hamulce. Metrologiczne przyrządy pomiarowe-podstawowe narzędzie pracy inżyniera: suwmiarki, mikrometry. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja prac- podstawowe pojęcia związane z usamodzielnianiem się maszyn. Poziom rozwoju techniki, a obciążenie człowieka - ergonomia. Analiza materialnego środowiska pracy: hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania mechaniczne. Ogólna budowa obiektów technicznych. Spajanie elementów maszyn (spawanie, klejenie, lutowanie). Budowa układów napędowych pojazdów i maszyn (silniki spalinowe, silniki elektryczne, skrzynie biegów i przekładnie, itp.). Hybrydowe układy napędowe. Napędy hydrauliczne i pneumatyczne. Podstawowe pojęcia związane z techniką. Systemy działania jako systemy antropogeniczne. Logika działań inżynierskich. Techniki i technologie dotyczące energii: rodzaje i źródła energii, transformowanie, przesyłanie i magazynowanie energii. Schematy elektroniczne i elektryczne. Sposoby obróbki powierzchni. Tolerowanie wymiarów liniowych i kątowych. Pasowanie wałków i otworów. Oznaczenie stanu powierzchni elementów (GSP). Oznaczenie powłok ochronnych, obróbki cieplnej. Przekładnie pasowo-klinowe – metodyka ich obliczeń.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz metodami i środkami do ich utrzymywania w zdatności w procesie eksploatacji.
Literatura podstawowa1) Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników., Warszawa, 2009 2) Rutkowski A., Części maszyn., Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca1) Gibilisco S., wyd. Helion, Schematy elektroniczne i elektryczne Przewodnik dla początkujących., 2014r., tom 2) Tadeusz Sidor, wyd. Warszawa, Alternatywne źródła energii, 2011r., tom 3) Nowacka W., wyd. SGGW Warszawa, Ergonomia i ochrona pracy., 2013r., tom 4) Lewandowski T., wyd. Warszawa, Rysunek techniczny dla mechaników., 2009r., tom
Uwagibrak