Zarządzanie

Management

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-ZARZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia
Wymagania wstępneposiadanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad funkcjonowania rynków
Opis ćwiczeńPojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Istota pracy kierowniczej – role i umiejętności kierownicze, źródła władzy. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu i ich ograniczenia. Style kierowania. Organizacja pracy własnej. Kultura organizacyjna – istota, elementy, uwarunkowania. Etyka w kontekście organizacyjnym. Zarządzanie zmianą a rozwój organizacji. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
Opis wykładówMiejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Otoczenie organizacji – jego charakter, elementy organizacji, podstawowe modele. Istota zarządzania i jego znaczenie. Funkcje zarządzania. Kryteria oceny efektywności działań. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Istota pracy kierowniczej – role i umiejętności kierownicze, źródła władzy. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu i ich ograniczenia. Style kierowania. Organizacja pracy własnej. Kultura organizacyjna – istota, elementy, uwarunkowania. Etyka w kontekście organizacyjnym. Zarządzanie zmianą a rozwój organizacji. Zarządzanie w warunkach globalizacji
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania.
Literatura podstawowa1) Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz, Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, 2008, s. 798 2) Zakrzewska-Bielawska Agnieszka red., Podstawy zarządzania . Teoria i ćwiczenia, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017, s. 571 3) Koźmiński Andrzej K., Jemielniak Dariusz, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 2011, s. 469 4) Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2017, s. 743 5) Stoner James, Freemanm R. Edward, Gilbert Daniel R. jr. , Kierowanie, PWE, 2011, s. 656
Literatura uzupełniająca1) Koźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz, wyd. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Zarządzanie od podstaw, 2011r., tom 2) Robbins Stephen P., DeCenzo David A, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Podstawy zarządzania, 2002r., tom
Uwagi