Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Quality and safety management

2020L

Kod przedmiotu2263N1-ZJIB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, 2013 2) Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, PWN, 2005 3) Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi