Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia
2
ZAL
Wykład
16
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Marketing
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
12
Matematyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
36
24
Mikroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
27
18
Prawo gospodarcze
2,5
ZAL
Wykład
30
Repetytorium
2
ZAL-O
Wykład
8
Zarządzanie
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
12
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
27
27
Makroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
14
Statystyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
14
III - Kierunkowe
Eksploatacja maszyn
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Finanse
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Mechanika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Nauka o materiałach
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Przedmiot do wyboru 2 - F2
7,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Wprowadzenie do techniki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
27
16
SUMA
36,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Badania operacyjne
3,5
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
III - Kierunkowe
Informatyka w projektach inżynierskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Logistyka w przedsiębiorstwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Metrologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Rachunkowość
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Zarządzanie produkcją i usługami
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
27
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Strategie produktów innowacyjnych
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
27,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Projektowanie inżynierskie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Przedmiot do wyboru 4 - F2
5,5
Rachunek kosztów dla inżynierów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
V - Specjalizacyjne
Podstawy inżynierii produkcji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
10
SUMA
24,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Automatyzacja procesów produkcyjnych
2,5
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Robotyzacja procesów produkcyjnych
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Inżynieria wytwarzania
2
ZAL-O
Wykład
10
Polityka gospodarcza
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Przedmiot do wyboru 5 – F3
2
Seminarium dyplomowe
7,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
18
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
16
SUMA
36,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ekonomika produkcji
2
Metody organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Seminarium dyplomowe
7,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
24
Techniczne podstawy innowacyjności
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
16
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
E-biznes
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Etyka w zarządzaniu
2
Finansowanie działalności innowacyjnej
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Innowacyjne formy zatrudnienia
2
Ochrona środowiska a innowacje
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Polityka naukowo-techniczna
2
Seminarium dyplomowe
12
Zarządzanie innowacyjnymi projektami technicznymi
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
SUMA
30,0