Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Marketing
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Matematyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Mikroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawo gospodarcze
2,5
ZAL
Wykład
30
Repetytorium
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zarządzanie
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Makroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Finanse
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Mechanika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Nauka o materiałach
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru F-2
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wprowadzenie do techniki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Współczesne techniki badawcze w zastosowaniach inżynierskich
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
29,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Badania operacyjne
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Informatyka w projektach inżynierskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Logistyka w przedsiębiorstwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metrologia
4
Rachunkowość
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie produkcją i usługami
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Strategie produktów innowacyjnych
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projektowanie inżynierskie
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Rachunek kosztów dla inżynierów
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru F-3
0
Przedmiot do wyboru F-3
0
Transport i spedycja
3,5
SUMA
14,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Automatyzacja procesów produkcyjnych
4
SUMA
4,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0