Ochrona własności intelektualnej

Protection of Intellectual Property

2021Z

Kod przedmiotu1200SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie własności intelektualnej. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Posmioty prawa własności intelektualnej. Treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Licencje ustawowe i umowne. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne). Regulacje szczególne z zakresu prawa autorskiego - ochrona programów komputerowych i baz danych.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej,, Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.