Fakultet

2023Z

Kod przedmiotu1200XX-FAKmi5
Punkty ECTS 11
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi