Anatomia funkcjonalna człowieka

Human Functional Anatomy

2021L

Kod przedmiotu64S1-AFCZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUkład szkieletowy: osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, podział i budowa kości, charakterystyka poszczególnych kości w szkielecie; praca z naturalnym materiałem kostnym. Klasyfikacja i charakterystyka połączeń ścisłych i jamowych na wybranych przykładach. Budowa i funkcja układu mięśniowego; klasyfikacja morfologiczna mięśni. Budowa i funkcja poszczególnych narządów miękkich. Analiza makroskopowa modeli anatomicznych przedstawiających narządy układu pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, moczowo-płciowego, dokrewnego, nerwowego, powłokowego i narządów zmysłu. Multimedialne prezentacje przedstawiające przekroje sekcyjne ciała i narządów w różnych płaszczyznach.,
Opis wykładówAnatomia człowieka jako dziedzina nauk biologicznych i jej związki z dziedzinami wiedzy medycznej. Podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w anatomii. Terminologia i ważniejsze definicje i pojęcia; części ciała i okolice; płaszczyzny ciała, osie i linie ciała; jamy ciała. Systematyczna anatomia opisowa poszczególnych układów: szkieletowego, mięśniowego, pokarmowego, naczyniowego, oddechowego, moczowego, rozrodczego męskiego i żeńskiego, dokrewnego, nerwowego, powłokowego i narządów zmysłów. Mechaniczne i biologiczne bariery układów narządów w kontekście ciągłości środowiska wewnętrznego ze środowiskiem zewnętrznym przez naturalne otwory w powłoce ciała.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sokołowska-Pituchowa J, "Anatomia człowieka", PZWL, 2008 2) Woźniak W., "Anatomia człowieka", Urban & Partner, 2010 3) Netter F.H., "Atlas anatomii człowieka", Urban & Partner, , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy ćwiczeniowe 12-osobowe