Biochemia

Biochemistry

2022Z

Kod przedmiotu64S1-BIOCH
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kunicki-Goldfinger W., "Życie bakterii", PWN, 2007 2) Baj. J., Markiewicz Z., , "Biologia molekularna bakterii", , PWN, 2012 3) Kłyszejko-Stefanowicz L., , "Cytobiochemia", , PWN, 2002 4) Hames B.D., Hooper N.M., , "Biochemia - Krótkie wykłady", , PWN, 2010 5) Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., , "Biochemia". , PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi