Biodeterioracja

Biodeterioration

2023L

Kod przedmiotu64S1-BIODET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja biodeterioracji i jej rodzaje. Biodeterioracja a biodegradacja. Mikroorganizmy jako przyczyna biodeterioracji. Cechy mikroorganizmów ważne w procesach biodeterioracji. Mikrogrzyby ważne w transporcie: degradacja środków transportu, korozja metali i stopów, rozkład produktów naftowych oraz degradacja dróg i infrastruktury drogowej. Drobnoustroje w przestrzeni zamkniętej. Biodeterioracja pomieszczeń wywołana przez grzyby. Materiały budowlane najczęściej niszczone przez grzyby. Chorobotwórczość grzybów zanajdujących się w budynkach i środkach transportu. Awarie i katastrofy powodowane przez mikroorganizmy.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Uwarunkowania powstania biofilmu biologicznego. Biofilm biologiczny: kinetyka tworzenia, metody badania Wybór modelu badawczego. Monitorowanie powstawania biofilmu homo- i heterogennego. Wizualizacja, ocena wielkości i żywotności biofilmu z zastosowaniem barwnika przyżyciowego. Założenie obserwacji biofilmu. Ocena tempa biodeterioracji różnych elementów środowiska ożywionego i nieożywionego. Ekspertyza wybranych elementów środowiska człowieka pod kątem biodeterioracji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zyska B., Żakowska Z., 2005r., "Mikrobiologia materiałów.", 2) EjdysE., 2011r.,"Biodeterioracja pomieszczeń uczelnianych przez drożdże i grzyby drożdżopodobne.", wyd. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN, B, 3) Rymsza B. , 2005r., "Biodeterioracja pleśniowa- nieszczęście, którego można uniknąć.", wyd. Alergia, t.23, s.39-43, 4) Zyska B. , "Katastrofy, awarie i zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle i budownictwie.", wyd. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi