Biobezpieczeństwo żywności

Food Biosafety

2023L

Kod przedmiotu64S1-BIOZY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia ogólna, mikrobiologia żywności, biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzekazanie wiedzy na temat mikroflory chorobotwórczej w żywności i konsekwencjami jej występowania w środkach spożywczych. Zapoznanie z podstawowymi metodami wykrywania mikroflory chorobotwórczej w żywności.
Opis wykładówDrobnoustroje w chorobotwórcze występujące w żywności - ich źródła i mechanizmy chorobotwórczości. Charakterystyka wskaźników bezpieczeństwa żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat mikroflory chorobotwórczej w żywności i konsekwencjami jej występowania w środkach spożywczych. Zapoznanie z podstawowymi metodami wykrywania mikroflory chorobotwórczej w żywności
Literatura podstawowa1) Żakowska Z., Stobińska H. (red.), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spozywczym, UŁ Łódź, 2000 2) Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności", SGGW W-wa, 2001
Literatura uzupełniająca1) , 1) Różni autorzy - wybór studenta, "Artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu przedmiotu", 2) Komisja Europejska, "Rozporządzenia w sprawie mikrobiologicznych kryteriów higieny procesu i bezpieczeństwa żywności". , ,
Uwagi