Mikrobiologia powietrza: Bioaerozole mikrobiologiczne

Microbiology Air: Microbial Bio-Aerosols

2023L

Kod przedmiotu64S1-BMMP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) z, 1) Chmiel A., 1994r., "Biotechnologia: podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne", wyd. PWN, Warszawa, s.366, 2) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., 2010r., "Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania", wyd. PWN, Warszawa, t.I, s.356, 3) Błaszczyk M.K., 2007r., "Mikroorganizmy w ochronie środowiska", wyd. PWN, Warszawa, s.196., z, 1 2) Chmiel A., 1994r., , Biotechnologia: podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 1994, s. 1-366 3) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., , Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania, t. 1, PWN, Warszawa, 2010, s. 1-356 4) Błaszczyk M.K., , Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007, s. 1-196
Literatura uzupełniająca
Uwagi