Chemia analityczna

Analytical Chemistry

2021L

Kod przedmiotu64S1-CHEMANA
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza chemiczna nabyta podczas nauki przedmiotów:chemia ogólna i nieorganiczna oraz chemia organiczna
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodział metod analitycznych. Pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy. Błędy w analizie ilościowej. Interpretacja wyników pomiarów. Statystyczne opracowanie wyników analizy. Analiza wagowa. Analiza miareczkowa (alkacymetria, kompleksometria, redoksometria - manganometria, jodometria, analiza strąceniowa). Metody analizy instrumentalnej. Konduktometria. Twardość wody - rodzaje i metody usuwania. Rola analizy chemicznej w naukach biologicznych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Analityczne metody oznaczania ilości substancji. Metody analizy wagowej. Analiza strąceniowa. Metody miareczkowe: alkacymetryczne, redoksometryczne (manganometria, jodometria), kompleksometryczne. Badanie twardości wody. Miareczkowanie konduktometryczne. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym.
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie podstawowych technik stosowanych w analizie chemicznej, zapoznanie się z metodami praktycznego pomiaru oraz oceny uzyskanego wyniku, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biologicznych. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole w oparciu o podstawowe zasady BHP.
Literatura podstawowa1) Kealey D., Haines P.J., "Chemia analityczna. Krótkie wykłady" , PWN, 2006 2) Minczewski J., Marczenko Z., "Chemia analityczna", PWN, 2000 3) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca1) Galus Z., wyd. PWN, Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, 2010r., tom
Uwagi