Choroby prionowe

Prions Diseases

2023L

Kod przedmiotu64S1-CHORO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Liberski P.P, Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne encefalopatie gąbczaste człowieka , Czekaj, Lublin, 2003 2) Prusiner S.B., Choroby pionowe, Świat Nauki 3, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi