Diagnostyka drobnoustrojów

Diagnostics of Microorganisms

2022L

Kod przedmiotu64S1-DIDROB
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweoretyczne podstawy diagnostyki mykologicznej. Rodzaje materiałów do badań mykologicznych. Techniki pobierania materiału. Preparaty bezpośrednie i ich znaczenie. Warunki i warianty hodowli grzybów. Podłoża klasyczne i różnicujące oraz ich przeznaczenie. Standardy obowiązujące w laboratorium mykologicznym. Diagnostyka serologiczna. Techniki biologii molekularnej. Lekooporność grzybów pierwotna i wtórna. Interpretacja wyników. Charakterystyka, izolacja i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych: z rodziny Enterobacteriaceae - laktozo pozytywnych i laktozo negatywnych. Charakterystyka, izolacja i identyfikacja drobnoustrojów beztlenowych Gram- ujemnych i Gram- dodatnich.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przygotowanie podłoży do makro i mikrohodowli. Pobieranie prób do analiz mykologicznych. Tok diagnostyczny wybranych mikrogrzybów z różnych części biosfery. Techniki izolacji . Przygotowanie preparatów bezposrednich przyżyciowych i utrwalonych – techniki barwienia. Makro- i mikrohodowle wyizolowanych grzybów oraz ich charakterystyka. Diagnostyczna testy biochemiczne. Identyfikacja do gatunku. Izolacja i identyfikacja na podstawie cech fenotypowych i genotypowych drobnoustrojów tlenowych: z rodziny Enterobacteriaceae - laktozo pozytywnych Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella; laktozo negatywnych- Salmonella, Yersinia, Proteus; Enterococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Aeromonas oraz beztlenowych Gram- ujemnych - Bacteroides; Gram- dodatnich-Clostridium.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szewczyk E, Diagnostyka bakteriologiczna , PWN, Warszawa, 2005 2) Jousimies-Sommer K.,R.,Summanen P.,Citron D.M., Baron., E., Wexler H., Finegold S.M., Anaerobic Bacteriology Manual , Star Publishing Company, Belmont, California, 2002 3) Engelkirk P.G., Duben- Engelkirk J.,DowellV.R, Clinical Anaerobic Bacteriology, Star Publising, 1992 4) Baran E., Zarys mikologii lekarskiej, Volumed Wrocław, 1998 5) Richardson M.D., Warnock D.W., Grzybice, rozpoznawanie i leczenie, Springer PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia w grupach 12-osobowych