Ekologia mikroorganizmów

Ecology of Microorganisms

2022L

Kod przedmiotu64S1-EKMIKR
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błaszczyk Mieczysław K., Mikrobiologia środowisk, PWN, 2020 2) Lampert W., Sommer U., Ekologia wó śródlądowych, PWN, 2001 3) Paul. E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb, Wyd. UMCS, 2006 4) Schlegel H., Mikrobiologia ogólna, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi