Elementy fizjologii roślin

Ekements of Plant Physiology

2022Z

Kod przedmiotu64S1-ELFIROS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopcewicz J. Lewak S. (red.), 1) Kopcewicz J. Lewak S. (red.), Fizjologia roślin, PWN, 2016, s. 811 , PWN, 2016, s. 811
Literatura uzupełniająca
Uwagi