Ewolucjonizm

Evolutionism

2023Z

Kod przedmiotu64S1-EWOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Futuyama D. J. , Ewolucja, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008 2) Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J. M., Zarys mechanizmów ewolucji, wyd. PWN, Warszawa, 1995 3) Szarski H., Mechanizmy ewolucji, PWN, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi