Fizjologia człowieka i zwierząt

Animal and Human Physiology

2022Z

Kod przedmiotu64S1-FIZCZ3
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ganong W.F, Fizjologia , PWN W-wa, 2007 2) W. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie , PZWL , 2007 3) Jadwiga Przała (red), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia demonstracje i metody, UWM Olsztyn., 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi