Histologia

Histology

2021Z

Kod przedmiotu64S1-HISTOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot badań histologii i jej miejsce w innych naukach. Cytologia jako obszar wiedzy w naukach biologicznych i podstawowa metoda diagnostyczna w naukach medycznych. Tradycyjna i współczesna klasyfikacja tkanek i komórek, terminologia. Wyjaśnienie zasad prawidłowej analizy obrazu tkanek pod mikroskopem i prawidłowej interpretacji obrazu mikroskopowego w zależności od płaszczyzny i miejsca przekroju. Charakterystyka strukturalno-funkcjonalna i występowanie poszczególnych tkanek w organizmie: tkanka nabłonkowa (specjalizacja powierzchni komórek nabłonka i rodzaje połączeń komórek); tkanka łączna (polimorfizm i cechy charakterystyczne komórek i substancji międzykomórkowej); krew i limfa (składniki morfotyczne i osocze krwi); tkanka mięśniowa (komórka mięśniowa a włókno mięśniowe, sarkomer i mikroskurcz, cytofizjologia włókien mięśniowych gładkich); tkanka nerwowa (rodzaje komórek nerwowych i ich charakterystyczne cechy strukturalno-funkcjonalne), neuroglej (rodzaje komórek glejowych i ich funkcje w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym). Integralność strukturalno-czynnościowa tkanek na poziomie cząsteczkowym, komórkowym i narządowym, znaczenie histologii w diagnostyce chorób.,ĆWICZENIA:Analiza mikroskopowa preparatów histologicznych przedstawiających wybrane tkanki zwierząt i człowieka. Dokumentacja obrazu mikroskopowego w postaci rysunku z opisem. Rozpoznawanie tkanek na podstawie preparatów histologicznych i rycin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., , "Kompendium histologii." , Wydawnictwo UJ,, 2009r. 2) Stevens A., Lowe J., "Histologia człowieka"., Wydanie drugie polskie pod red. M. Zabla.", wyd. PZWL, Wyd. Med. Słowiański Verlag,, 2000r. 3) Welsh U., "Sobotta. Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka. , Tłum. i opracowanie M. Zabel.", wyd. Urban & Partner, Wrocław., 1998r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi