Higiena żywności

Food Hygiene

2023L

Kod przedmiotu64S1-HIZY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńBezpieczeństwo żywności w łańcuchu produkcji. Produkcja podstawowa: mikrobiologiczne zanieczyszczenia surowców, GMO przeznaczone do wykorzystania jako żywność. Higiena środków spożywczych. Pozostałości skażeń promieniotwórczych; Środki myjąco - dezynfekujące oraz weterynaryjne produkty lecznicze. Zanieczyszczenia żywności pochodzenia biologicznego: mikrobiologiczne i pasożytnicze; zagrożenia chorobami wirusowymi. Ocena stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego.
Opis wykładówHigiena żywności. Wprowadzenie pojęć, definicji, omówienie aktów prawnych. Historia społecznych ruchów higienicznych. Przedstawienie roli i zadań współczesnej higieny. Aktualne cele i zasady higieny środków spożywczych. Wymogi higieniczne w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Zapoznanie z podstawowymi metodami określania stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego oraz wskaźników higieny żywności. Szkodniki w produkcji środków spożywczych. Zagrożenia endopasożytami; surowce jako źródło zagrożenia, metody obróbki technologicznej jako możliwość eliminacji niebezpieczeństwa zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia. choroby wirusowe przenoszone drogą pokarmową. Zwierzęta jako wektory przenoszenia chorób droga pokarmową.
Cel kształceniaPrzedstawienie roli i zadań współczesnej higieny. Wprowadzenie pojęć, definicji, omówienie aktów prawnych. Przedstawienie wiedzy nt. czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności lub paszy, mogących powodować negatywne skutki dla zdrowia. Omówienie grup związków występujących w żywności, wywołujących nietoksyczne efekty szkodliwe. Zapoznanie z podstawowymi metodami określania stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego oraz wskaźników higieny żywności. Przedstawienie endopasożytnictwa jako dużego ryzyka dla zdrowia i życia człowieka - konsumenta zanieczyszczonej biologicznie żywności. Wprowadzenie do zagadnień związanych z zagrożeniami chorobami wirusowymi.
Literatura podstawowa1) Panel on Contaminants in the Food Chain, 1) Opinie naukowe EFSA (Panel on Contaminants in the Food Chain), "The EFSA Journal", t. I, EFSA, 2017/218, s. 100 2) Siemiński M., "Środowiskowe zagrożenia zdrowia", t. I, PWN Warszawa, 2007, s. 392 3) Żakowska Z., Stołbińska H., "Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym", t. I, Politechnika Łódzka, 2000, s. 4-511 4) Marcinkowski J., "Podstawy higieny", t. I, Volumed Wrocław., 1997, s. 100
Literatura uzupełniająca1) Artykuły tematyczne do wyboru, Czasopisma naukowe. Autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Roczniki PZH". , t. 61-71, PTF, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny , 2010-2020, s. wybrane
Uwagi-