Immunologia z serologią

Immunology and Serology

2022L

Kod przedmiotu64S1-IMUSER
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Immunologia , PWN, 2002 2) Male D, Immunologia, Urban&Partner,, 2006 3) Plyfair JHL, Chain BM,, Immunologia w zarysie., PZWL,, 2001 4) Alexandra Burke-Smith, MDC Immunology., a, 2017 5) WHO, Blood group serology., WHO, 2017 6) Solnica B, Podstawy serologii grup krwi, Wyd Uniw Jagellońskiego, 2008 7) Abbas A i in. , Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi