Matematyka

Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu64S1-MATEM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzybliżenie elementów rachunku zdań, zbiorów, analizy matematycznej oraz rachunku prawdopodobieństwa,ĆWICZENIA:Umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących treści wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Łubowicz, B. Wieprzkowicz., 1) Matematyka. Podstawowe wiadomości teoretyczne i ćwiczenia dla studentów studiów inżynierskich. H. Łubowicz, B. Wieprzkowicz. , t. I, OWPW, 2006, s. całość 2) D. Wrzosek, Matematyka dla biologów, t. I, WUW, 2009, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi