Mikroskopia elektronowa

Electron Microscopy

2022Z

Kod przedmiotu64S1-MIKREL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZasady optyki elektronowej. Zasady działania mikroskopii elektronowej (ME). Typy i budowa mikroskopów elektronowych. Zasady działania mikroskopów transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM). Przygotowanie materiału biologicznego do badania w EM. Obserwacje materiału biologicznego w TEM i SEM oraz interpretacja elektronogramów
Opis wykładówIA:Zasady optyki elektronowej. Zasady działania mikroskopii elektronowej (ME). Typy i budowa mikroskopów elektronowych. Zasady działania mikroskopów transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM). Przygotowanie materiału biologicznego do badania w EM. Obserwacje materiału biologicznego w TEM i SEM oraz interpretacja elektronogramów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M., "Podstawy mikroskopii elektronowej - skrypt dla studentów biologii.", Wydawnictwo UMK Toruń, 1999 2) Litwin J.A., Gajda M., Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ Kraków, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagibez uwag