Mikroskopia świetlna

Light Microscopy

2021Z

Kod przedmiotu64S1-MIKSWIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńPodstawy optyki: właściwości falowe światła; polaryzacja światła; rozszczepienie światła; dyfrakcja i interferencja. Mikroskopia kontrastowo-fazowa (obserwacje przyżyciowe protoplastu, obserwacje nici Hechta w komórkach epidermy łuski spichrzowej cebuli), mikroskopia polaryzacyjna (obserwacje składników komórki ze skrzyżowanymi polaroidami; analiza anizotropowych składników komórki), kontrast różnicowej interferencji Nomarskiego (DIC), mikroskopia fluorescencyjna (autofluorescencja, m. in. wykrywanie kwasów nukleinowych), mikroskopia konfokalna
Opis wykładówIA:Podstawy optyki: właściwości falowe światła; polaryzacja światła; rozszczepienie światła; dyfrakcja i interferencja. Mikroskopia kontrastowo-fazowa (obserwacje przyżyciowe protoplastu, obserwacje nici Hechta w komórkach epidermy łuski spichrzowej cebuli), mikroskopia polaryzacyjna (obserwacje składników komórki ze skrzyżowanymi polaroidami; analiza anizotropowych składników komórki), kontrast różnicowej interferencji Nomarskiego (DIC), mikroskopia fluorescencyjna (autofluorescencja, m. in. wykrywanie kwasów nukleinowych), mikroskopia konfokalna.
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności pracy z technikami mikroskopii świetlnej (m.in. mikroskopia kontrastowo-fazowa, mikroskopia polaryzacyjna, DIC, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wędzony M., wyd. PAN Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego, Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników, 1996r., tom
Uwagi