Mikrobiologia żywności

Food Microbiology

2022Z

Kod przedmiotu64S1-MIKZYW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia organiczna, biochemia, mikrobiologia ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówŹródła mikroorganizmów w żywności i czynniki warunkujące jej jakość mikrobiologiczną. Wpływ podstawowych zabiegów i operacji technologicznych na mikroflorę surowców i produktów spożywczych. Wady żywności spowodowane przemianami prowadzonymi przez drobnoustroje. Wprowadzenie do biologicznego utrwalania żywności z zastosowanie kultur przemysłowych. Kryteria oraz metody oceny jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa żywności - wiadomości podstawowe.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Mikrobiologiczna analiza ilościowa i jakościowa żywności. Badanie wpływu wybranych konserwantów żywności i zabiegów technologicznych na przeżywalność bakterii i grzybów w żywności. Elementy badania sanitarno-higienicznego zakładu przemysłu spożywczego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: źródeł mikroorganizmów w żywności, czynników kształtujących jakość surowców i produktów spożywczych oraz standardowych metod wykrywania drobnoustrojów w żywności. Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym, właściwego interpretowania wyników badań, a także umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za prawidłowość analiz mikrobiologicznych żywności.
Literatura podstawowa1) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.),, Mikrobiologia techniczna, t. I i II, PWN Warszawa, 2007 2) Żakowska Z., Stobińska H. (red.), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, UŁ Łódź, 2000 3) Burbianka M., PLiszka A., Burzyńska H., Mikrobiologia żywności, PZWL Warszawa, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi