Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2023Z

Kod przedmiotu64S1-MK-PLIC5
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńE Z OPIEKUNEM PRACY DYPLOMOWEJ:Przygotowanie koncepcji pracy pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego oraz zgromadzenie źródeł naukowych do pracy licencjackie
Opis wykładówACJE Z OPIEKUNEM PRACY DYPLOMOWEJ:Przygotowanie koncepcji pracy pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego oraz zgromadzenie źródeł naukowych do pracy licencjackiej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. , PWN, 2018 2) Zenderowski R. , Praca magisterska. Licencjat, , Wyd. CeDeWu, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi