Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2023L

Kod przedmiotu64S1-MK-PLIC6
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńE Z OPIEKUNEM PRACY DYPLOMOWEJ:Przygotowanie koncepcji pracy pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego oraz zgromadzenie źródeł naukowych do pracy licencjackiej, przygotowanie manuskryptu.
Opis wykładówACJE Z OPIEKUNEM PRACY DYPLOMOWEJ:Przygotowanie koncepcji pracy pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego oraz zgromadzenie źródeł naukowych do pracy licencjackiej, przygotowanie manuskryptu. .
Cel kształceniaStudent ma uzyskać pogłębioną wiedzę w wybranym zagadnieniu stanowiącym temat pracy licencjackiej oraz zdać egzamin licencjacki w zakresie wiedzy nabytej w trakcie studiów licencjackich
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. , PWN, , 2018 2) Zenderowski R. , Praca magisterska. Licencjat, wyd. CeDeWu, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi