Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2023Z

Kod przedmiotu64S1-MK-SLIC5
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceNie dotyczy
Wymagania wstępneNie dotyczy
Opis ćwiczeń:Formy pracy licencjackiej (praca przeglądowa, praca badawcza) i ich struktura. Omówienie tematyki realizowanych prac licencjackich. Rodzaje publikacji – ich cechy, porównanie. Sposoby dokumentowania, gromadzenia, cytowania i wykorzystania literatury – sposoby korzystania z baz danych. Technika pisania pracy licencjackiej, zasady przygotowanie tekstu naukowego, praca z tekstem naukowym, zasady prawa autorskiego. Technika pisania pracy licencjackiej, prezentacja danych (wykres, tabela, opisy). Konspekt własnej pracy licencjackiej. Piśmiennictwo związane z tematem pracy licencjackiej (współpraca studenta z promotorem
Opis wykładówIUM:Formy pracy licencjackiej (praca przeglądowa, praca badawcza) i ich struktura. Omówienie tematyki realizowanych prac licencjackich. Rodzaje publikacji – ich cechy, porównanie. Sposoby dokumentowania, gromadzenia, cytowania i wykorzystania literatury – sposoby korzystania z baz danych. Technika pisania pracy licencjackiej, zasady przygotowanie tekstu naukowego, praca z tekstem naukowym, zasady prawa autorskiego. Technika pisania pracy licencjackiej, prezentacja danych (wykres, tabela, opisy). Konspekt własnej pracy licencjackiej. Piśmiennictwo związane z tematem pracy licencjackiej (współpraca studenta z promotorem)
Cel kształceniaUzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie studiowanego kierunku oraz tematyki pracy dyplomowej. Nabycie umiejętności prowadzenia badań i metodologii pisania pracy naukowej.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, 2018 2) Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat 2020, wyd. CeDeWu, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi