Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2023L

Kod przedmiotu64S1-MK-SLIC6
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceNie dotyczy
Wymagania wstępneNie dotyczy
Opis ćwiczeń:Kryteria obowiązujące przy realizacji i ocenie pracy licencjackiej. Zasady ochrony prawa autorskiego. Przebieg egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą dyplomowania. Zasady prezentacji tez pracy dyplomowej. Przygotowanie i analiza referatów naukowych zawierających prezentację podjętej w pracy licencjackiej problematyki badawczej w świetle dostępnych danych literaturowych
Opis wykładówIUM:Kryteria obowiązujące przy realizacji i ocenie pracy licencjackiej. Zasady ochrony prawa autorskiego. Przebieg egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą dyplomowania. Zasady prezentacji tez pracy dyplomowej. Przygotowanie i analiza referatów naukowych zawierających prezentację podjętej w pracy licencjackiej problematyki badawczej w świetle dostępnych danych literaturowych.
Cel kształceniaOmówienie problematyki badawczej pracy licencjackiej oraz zagadnień wchodzących w zakres egzaminu licencjackiego
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, 2018 2) Zenderowski R. , Praca magisterska. Licencjat , wyd. CeDeWu, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi