Podstawy biotechnologii drobnoustrojów

Basic of Biotechnological Microbiology

2022L

Kod przedmiotu64S1-PBTDRB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiotechnologia - stan obecny i perspektywy rozwoju. Podstawowe procesy w biotechnologii, optymalizacja bioprocesów. Podstawowe zagadnienia związane z poszukiwaniem mikroorganizmów użytecznych biotechnologicznie. Kierunki wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska i przemyśle. Wybrane bioprodukty i ich zastosowanie. Wytwarzanie enzymów i synteza biodegradowalnych polimerów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym. Doskonalenie cech produkcyjnych mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Izolacja bakterii zdolnych do wzrostu w środowiskach narażonych na metale ciężkie (selekcja szczepów metaloopornych).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łabużek S., Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia , US, 2002 2) Paul E., Mikrobiologia i biochemia gleb, UMCS, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi