Podstawy ekologii

Basics of Ecology

2022Z

Kod przedmiotu64S1-PEKOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J. , Życie i ewolucja biosfery, wyd. PWN, Warszawa, 2003 2) Krebs Ch. J. , Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, wyd. PWN, Warszawa, 2011 3) Banaszak J., Wiśniewski H. , Podstawy ekologii,, wyd. WSP w Bydgoszczy, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi