Podstawy biobezpieczeństwa

Biosafety Grounds

2021Z

Kod przedmiotu64S1-POBIOBP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówagrożenia zdrowia w środowisku pracy. Choroby zakaźne i inwazyjne. Łańcuch epidemiologiczny: źródła zakażenia, drogi szerzenia się zakażeń, osobnicy wrażliwi. Rodzaje i klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych. Kategorie biobezpieczęństwa. Choroby zawodowe. Procedury postępowania z materiałem biologicznym, włącznie z GMO, na wszystkich etapach toku diagnostycznego. Transport materiałów biologicznych, jego zabezpieczenie i utylizacja. Zasady obowiązujące w pracowniach badających materiały biologiczne. Dokumentacja. Ustawy i zarządzenia dotyczące pracy z czynnikami zakaźnymi obecnymi w materiałach biologicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marcinkowski J.T., Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych, , wyd. PZWL, Warszawa, 2003 2) Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, Wyd. Med., Urban i Partner, Wrocław, 2000 3) Twardowski T., Zimny J., Twardowska A., , Biobezpieczeństwo biotechnologii, Agencja EDYTOR, Poznań., 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi