Podstawy botaniki

Basics of Botany

2021L

Kod przedmiotu64S1-POBOT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowe informacje dotyczące budowy roślin
Opis ćwiczeńStopnie rozwojowe glonów. Ogólna budowa organowców. Klasyfikacja tkanek roślinnych. Charakterystyka tkanek merystematycznych (merystemy wierzchołkowe i boczne), okrywających (epiderma, epiblema, fellem), zewnętrznych i wewnętrznych utworów wydzielniczych. Charakterystyka tkanek: miękiszowych (różne typy), mechanicznych (kolenchyma, sklerenchyma) i przewodzących (floem, ksylem). Typy wiązek przewodzących. Cechy charakterystyczne wybranych grup systematycznych: mszaków, paprotników, roślin nago- i okrytozalążkowych. Morfologia pędu, korzenia, liści, kwiatów i ziaren pyłku.
Opis wykładówBudowa morfologiczna, anatomiczna, przekształcenia oraz funkcje poszczególnych organów roślin. Rola roślin w świecie żywym - interakcje z innymi organizmami, ze szczególnym uwzględnieniem glonów i protistów roślinopodobnych. Problem gatunków inwazyjnych roślin.
Cel kształceniaZapoznanie z cechami roślin na poziomie: morfologicznym, histologicznym, organografii oraz sytematyki. Poznanie roli roślin w funkcjonowaniu życia i ekosystemów na ziemi (sieci troficzne oraz zagrożenia wynikające z np. z gatunków obcych).
Literatura podstawowa1) Jasnowska J., Jasnowski J., Radomski J., Friedrich S. , "Botanika, BRASIKA, 1999 2) Szweykowska A., Szweykowski J. , Botanika, t. 1 i 2, PWN, 1992 3) Kadłubowska J. Z, , Zarys algologii, PWN, 1975 4) COLE TCH, HILGER HH, GOFFINET B, OCHYRA R , Filogeneza mszaków, file:///C:/dydaktyka%202021%20sem.%20letni/Filogeneza%20plakaty/Filogeneza%20mszak%C3%B3w.pdf, 2019
Literatura uzupełniająca1) COLE TCH, HILGER HH, STEVENS PF, BARANOW P, wyd. file:///C:/dydaktyka%202021%20sem.%20letni/Filogeneza%20plakaty/Filogeneza%20ro%C5%9Blin%20okrytozal, Filogeneza roślin okrytozalążkowych, systematyka roślin kwiatowych, 2019r., tom 2) Dipl. Biol. Theodor C. H. Cole Prof. Dr. Julien B. Bachelier Prof. Dr. Hartmut H. Hilger, wyd. file:///C:/dydaktyka%202021%20sem.%20letni/Filogeneza%20plakaty/Filogeneza%20roslin%20naczyniowych.p, Filogeneza roślin naczyniowych, 2019r., tom
Uwagi