Praktyka zawodowa

Professional Practice

2023Z

Kod przedmiotu64S1-PRAKZA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Tytuły wskazane przez opiekuna w zakładzie pracy., Różne wydawnictwa, Różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagi