Przedsiębiorczość

Enterprise

2023L

Kod przedmiotu64S1-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Białek-Jaworska A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej, Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 159 2) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 3) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 4) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013 5) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi