Wstęp do statystyki

Introduction to Statistics

2021L

Kod przedmiotu64S1-WSTAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zar J.A., Biostatistical analysis, Prentice-Hall, 2011 2) Stanisz A. , Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny., t. 1, StatSoft Polska, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi