Mikrobiologia - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Mikrobiologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Biochemia środowiskowa
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Biogeografia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Diagnostyka w mikrobiologii żywności
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fakultet
7,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Immunologia kliniczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Informatyka w mikrobiologii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Metodologia nauk przyrodniczych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Practicum mikrobiologiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biobezpieczeństwo odpadów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Bioetyka i etyczne aspekty biotechnologii
1
ZAL-O
Wykład
15
Fakultet
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Metagenomika mikrobiocenoz naturalnych i ontocenoz człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Mikrobiologia kliniczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Molekularne podstawy bioróżnorodności
1
ZAL-O
Wykład
15
Nanobiotechnologia
2
ZAL
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
15
Podstawy inżynierii genetycznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
Statystyka w biologii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Epidemiologia i higiena chorób zakaźnych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Fakultet
11
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Mykologia medyczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Seminarium magisterskie
2
Zakażenia szpitalne
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Mikrobiologia prognostyczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Nowe epidemie XXI wieku
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
80
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie
1
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
Zarządzanie laboratorium mikrobiologicznym
1
ZAL-O
Wykład
10
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
27,0