Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Cyfrowe narzędzia edukacyjne i animacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Szata roślinna Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty języka specjalistycznego
2
ZAL-O
Warsztaty
30
Wiedza o sztuce
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do badań jakościowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do metodologii nauk przyrodniczych
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Antrozoologia i posthumanizm
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etnobotanika
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etnozoologia
2
ZAL-O
Wykład
30
Humanistyczna ochrona przyrody
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ochrona dziedzictwa piśmienniczego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
Żywność prozdrowotna i ekologiczna
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy projektowania graficznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia smaku
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biologiczne podstawy ochrony zwierząt
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Dzieło sztuki jako pamięć miejsca
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty języka specjalistycznego
2
ZAL-O
Warsztaty
30
Zrównoważona gospodarka - aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Bioregionalizm
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Dziedzictwo archeologiczne - praktyka terenowa 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Geopoetyka
2
ZAL-O
Wykład
30
Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Rośliny użytkowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Zarys historii sztuki powszechnej
1
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Etyka zawodowa
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dziedzictwo archeologiczne - praktyka terenowa 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
15
Ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody
4
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Historia tradycyjnych rzemiosł
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa przyrodniczego
1
ZAL-O
Wykład
15
Promocja i ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
15
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
6
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Turystyka dziedzictwa
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Waloryzacja i inwentaryzacja florystyczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztaty - Zarządzanie projektem regionalnym
3
ZAL-O
Warsztaty
45
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bionika - Technologiczne wykorzystanie pomysłów przyrody
1
ZAL-O
Wykład
15
Miasto jako ekosystem
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Promocja dziedzictwa archeologicznego
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
10
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Warsztaty - Zarządzanie projektem międzynarodowym
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
27,5