Antropologia smaku

Anthropology of Taste

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-ANSM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTabu pokarmowe. Praktyki postne. Symbolika uczty. Alchemia i amory w kuchni. Jedzenie i medycyna. Semiotyka napojów - kulturowy aspekt picia.
Opis wykładówKształtowanie się smaku. Smakowanie świata. Praktyki kulinarne w kształtowaniu się tożsamości. Jedzenie i władza. Jedzenie i ideologie. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. Współczesne normy i tradycje kulinarne - mody i ruchy żywieniowe.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie z historią i kulturą kształtowania się smaku kulinarnego, ukazanie praktyk kulinarnych jako zjawiska komunikacyjnego wpisującego się w skodyfikowany system kulturowy, ukazujący ich symboliczny, religijny, polityczny i tożsamościowy charakter.
Literatura podstawowa1) Fernandez-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa, Twój Styl, 2003 2) Higman B.W, Historia żywności. Jak żywność zmieniła świat, Warszawa, Aletheia, 2012 3) Lévi-Strauss Claude, Surowe i gotowane, Warszawa, Aletheia, 2010 4) Łeńska-Bąk Katarzyna, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria. Opole, Opole, WUO, 2010 5) Toussaint-Samat Maguelonne, Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa, W.A.B., 2002 6) red. U. Jarecka, A. Wieczorkiewicz, Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, IFiS PAN Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca1) Hobhouse Henry, wyd. WWL Muza, Warszawa , Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały fortuny, 2010r., tom 2) Levi-Strauss Claude, wyd. Warszawa, Trójkąt kulinarny, “Twórczość” , 1972r., tom nr 2, 71-80s. 3) Levi-Strauss Claude, wyd. WUJ, Wszyscy jesteśmy kanibalami, 2015r., tom 4) Foer Jonathan Safran, wyd. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Zjadanie zwierząt, 2013r., tom 5) Van der Leeuw Gerardus, wyd. KIW Warszawa, Fenomenologia religii, 1997r., tom 6) red.K. Łeńska-Bąk, wyd. Opole, Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol., 2007r., tom
Uwagibrak