Bioregionalizm

Bioregionalism

2019L

Kod przedmiotu1465S2-BIOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janusz Korbel, Marta Lelek, W obronie ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna, t. , Wydawnictwo PNRWI, 1995, s. 2) red. Jacek Zachara, Justyna Maciążek, Rozejrzyj się wokół swojego domu., t. , Stowarzyszenie „Olszówka", 2001, s. 3) red. Bożena Chorąży, Bioregion „W”, t. , Wydawnictwo PNRWI, 1992, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi