Biologiczne podstawy ochrony zwierząt

Biological Basics of Animal Protection

2019L

Kod przedmiotu1465S2-BPOZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi