Bionika - Technologiczne wykorzystanie pomysłów przyrody

Bionics - Technological Use of Nature Ideas

2020L

Kod przedmiotu1465S2-BTWPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówBionika jako jedna z najnowszych dziedzin wiedzy; definicje, podstawy, zakres i zadania. Bionika jako nauka zajmująca się wykorzystywaniem procesów biologicznych w technice i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. Bionika ogólna, systematyczna i stosowana. Badania bioniczne w celach poznawczych i w celu rozwiązania danego problemu. Poszukiwanie wzorca w przyrodzie i zakres jego wykorzystania analogii; naśladownictwo pełne, częściowe, analogia funkcjonalna, wykorzystanie wyodrębnionego elementu (struktury) oraz działalność twórcza inspirowana analizą podobnych rozwiązań w naturze. Podpatrywanie przyrody jako sposób na szukanie pomysłów na nowe substancje i materiały – taniej wytwarzane i mniej szkodliwe dla środowiska. Biomimetyka (biomimikra) – przykłady wynalazków inspirowanych przyrodą, w których wykorzystano rozwiązania zaczerpnięte z przyrody. Czego możemy nauczyć się od organizmów żywych? Opisy wybranych technologii podpatrzonych i ściągniętych z natury. Przykłady pomysłów przyrody i patentów biologicznych. Najważniejsze obszary badań bionicznych i uzyskane efekty: układy poruszające się po stałym podłożu i pływające; układy latające czynnie i biernie; nowe materiały i technologie ich produkcji; nowe, bardziej wielofunkcyjne systemy przetwarzania informacji (np. sieci neuropodobne); rozwiązania architektoniczne inspirowane formami zwierząt i roślin. Zastosowanie wyników badań bionicznych: budowa maszyn i urządzeń, materiałoznawstwo, robotyka, adaptronika, cybernetyka, nanotechnologia, budownictwo i architektura, ochrona środowiska i ekologia.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z bogactwem i perfekcją obecnych w naturze rozwiązań - pomysłów przyrody, i możliwościami ich wykorzystania na potrzeby działań ludzkich w zakresie budowy maszyn i urządzeń, materiałoznawstwa, robotyki, adaptroniki, cybernetyki, nanotechnologii, budownictwa i architektury oraz ochrony środowiska oraz związanymi z tym zmianami w postrzeganiu przyrody i relacjach pomiędzy człowiekiem i przyrodą.
Literatura podstawowa1) Samek A., Bionika: wiedza przyrodnicza dla inżynierów, Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica, 2010, s. 1-485 2) Tkacz E., Borys P. , Bionika, Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006, s. 1-145
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, wyd. ., Artykuły naukowe i popularno-naukowe nt. bioniki i patentów przyrody., .r., tom
Uwagi