Cyfrowe narzędzia edukacyjne i animacyjne

Digital Tools of Education and Cultural Animation

2019L

Kod przedmiotu1465S2-CNEiA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabowska K., Janus A. Majdecka E., Werner-Mozelewska K., Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. Przewodnik po cyfrowych narzędziach edukacyjnych i animacyjnych, Centrum Cyfrowe, 2015 2) Autorzy: Francuz H., Grabowska K., Janus A., Tarkowski A., Szczepański M., SZTUKA NA ZACHĘTĘ. Koncepcja cyfrowego narzędzia edukacyjnego popolaryzującego sztukę współczesną, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/311/Sztuka%20na%20Zach%C4%99t%C4%99.pdf?sequence=1, Centrum Cyfrowe, Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2015 3) Grabowska K., Majdecka E., Buchner A., Zaniewska K., MUZEUM OTWARTE Badania rozpoznające sieciowe otoczenie i potrzeby odbiorców Muzeum Historii Polski, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/312/CC_MHP.pdf?sequence=3, Centrum Cyfrowe, Muzeum Historii Polski, 2015 4) Grabowska K., Janus A., Majdecka E., Niezgódka P., Lis R., Strycha K., Otwarte Zabytki. Digitalizacja. Przewodnik, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/323/Otwarte%20Zabytki%20Digitalizacja.%20Przewodnik_2015.pdf?sequence=1, Centrum Cyfrowe, 2015 5) Opracowanie zbiorowe, Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/327/Domena%20publiczna%20w%20instytucjach%20dziedzictwa_Instrukcja.pdf?sequence=4, Centrum Cyfrowe, Muzeum Historii Polski, Koalicja Otwartej Edukacji, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi