Dziedzictwo archeologiczne - praktyka terenowa 1

Archaeological Heritage – Fieldwork

2019L

Kod przedmiotu1465S2-DAPT1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Ławecka , Wstęp do archeologii, t. I, Wydawnictwo Nauko we PAN Warszawa, 1999, s. 1-205 2) J. Śmigielski (red.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, t. I, UAM Poznań, 1999, s. 1-355 3) C Renfrew, P, Bahn , Archeologia. Teorie, metody, praktyka, t. I, PAN Warszawa, 2002, s. 1-824 4) Z. Kobyliński, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, t. I, GKZ Warszawa, 2001, s. 1-432
Literatura uzupełniająca
Uwagi