Dzieło sztuki jako pamięć miejsca

Work of Art as Memory of Place

2019L

Kod przedmiotu1465S2-DSJPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWprowadzenie do dziedzictwa kulturowego
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu historii sztuki i historii kultury
Opis ćwiczeńPodstawowe terminy i historii sztuki. Metody badawcze historii sztuki. Współczesne teorie pamięci. Dzieło sztuki jako nośnik wiedzy o epoce i społeczeństwie, w którym ono powstało. "Niepożądana pamięć" dzieła sztuki. Artystyczne formy upamiętniania. Pamięć we współczesnej sztuce.
Opis wykładówPodstawowe terminy i historii sztuki. Metody badawcze historii sztuki. Współczesne teorie pamięci. Dzieło sztuki jako nośnik wiedzy o epoce i społeczeństwie, w którym ono powstało. "Niepożądana pamięć" dzieła sztuki. Artystyczne formy upamiętniania. Pamięć we współczesnej sztuce.
Cel kształceniaDostarczenie podstawowej wiedzy związanej z terminologią i metod badawczych z zakresu historii sztuki oraz teorii pamięci. Wykształcenie umiejętności odczytania dzieła sztuki jako nośnika pamięci o epoce i społeczeństwie, w którym ono powstało. Wiedza na temat artystycznych form upamiętniania. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH
Literatura podstawowa1) Heinrich Wölflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 2006 2) Heinrich Wölflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 2006 3) Alois Riegel, Alois Riegel, Georg Dehio i kult zabytów, Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki", Warszawa, [2006] 4) Alois Riegel, Alois Riegel, Georg Dehio i kult zabytów, Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki", Warszawa, [2006] 5) Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Wiedza powszechna, Warszawa, 1975 6) Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Wiedza powszechna, Warszawa, 1975 7) Ewa Gładkowska, Between a cult and the culture of memory. On ways of commemoration in contemporary art, w: M. Suświłło, A. Grabowski (ed.), Creative expression and the 21st century education , Wyd. UWM, Olsztyn, 2015, s. 11-20 8) Ewa Gładkowska, Between a cult and the culture of memory. On ways of commemoration in contemporary art, w: M. Suświłło, A. Grabowski (ed.), Creative expression and the 21st century education , Wyd. UWM, Olsztyn, 2015, s. 11-20 9) Ewa Gładkowska, Olsztyn: miasto niewidzialne - miasto odzyskiwane, w: K. Narojczyk (red.), Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989, PTH Oddział w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, 2013, s. 115-143 10) Ewa Gładkowska, Olsztyn: miasto niewidzialne - miasto odzyskiwane, w: K. Narojczyk (red.), Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989, PTH Oddział w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, 2013, s. 115-143 11) Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa, Universitas, Kraków, 2009 12) Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa, Universitas, Kraków, 2009
Literatura uzupełniająca1) Maria Lewicka, Psychologia miejsca, Scholar, Warszawa, 2012
Uwagi