Etnozoologia 1

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-ETNO1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Margul, T.,, Zwierzę w micie i kulcie, UMCS, Lublin, 1996, s. 10-30 2) Hurn, S., Humans and Other Animals, Plutopress, London, 2012, s. 112-164 3) Hainard, J., R. Kaehr (ed.), Des animaux et des hommes, Musée d'ethnographie, Neuchâtel, 1987, s. 13-52
Literatura uzupełniająca
Uwagi