Etnozoologia 2

2019L

Kod przedmiotu1465S2-ETNO2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneogólne wiadomości z biologii
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówRelacje ludzi i zwierząt w perspektywie historycznej i współczesnej. Wiedza na temat fauny występującej na Planecie Ziemia - zróżnicowanie geograficzne ze wskazaniem zwierząt użytkowych; przykłady wykorzystania zwierząt w farmacji i medycynie, zwierzęta konsumpcyjne, zwierzęta towarzyszące człowiekowi - przyjaciele, pupile oraz innych mających znaczenie kulturowe, artystyczne i filozoficzne dla człowieka. Przykłady społeczeństw będących w bliższych i dalszych relacjach ze zwierzętami. Rola zwierząt w społeczeństwie ludzkim w różnych stadiach rozwoju cywilizacji i zróżnicowaniu geograficznym. Obowiązujące akty prawne i strategie ochrony zwierząt wynikające m.in. ze zrównoważonego rozwoju. 1. Człowiek i królestwie zwierząt i geneza rasizmu; 2. Animistyczna perspektywa pojmowania świata; 3. Myślistwo i rybołówstwo; 4. Zwierzę jako totem i symbol; 5. Dar ofiarny i konsumpcja zwierząt; 6. Zwierzę na pokaz; 7. Towarzysze życia; 8. Ekosystemy i ochrona zwierząt; 9. Antyspecyzm i prawa zwierząt
Cel kształceniaUzyskanie podstawowej wiedzy na temat relacji człowieka do zwierząt i wzajemnej współzależności.
Literatura podstawowa1) Hurn, S.,, Humans and Other Animals , t. -, Plutopress, London,, 2012, s. - 2) Bekoff, M.,, O zakochanych psach i zazdrosnych małpach, t. -, Wyd. Znak, Kraków,, 2010, s. - 3) Alves, R.R.N., Rosa, I.L., , nimal in Traditional Folk Medicine,, t. -, Springer, Berlin,, 2013, s. - 4) Margul, T., , Zwierzę w kulcie i micie,, UMCS, Lublin, 1996
Literatura uzupełniająca1) Griffin, D.R., wyd. GWP, Gdańsk, Umysły zwierząt, 2013r., tom 2) Simoons, F.J., wyd. Univ. of Wisconsin Press, Madison, Eat Not This Flesh, 1994r., tom 3) Wasilewski, J., wyd. Wyd. UW, Warszawa, Tabu, 2010r., tom 4) Zickgraf, P., wyd. Jonas, Marburg, Völkerschau und Totentanz, 2012r., tom 5) Hainard, J., Kaehr, R. (red.), wyd. Musée d'ethnographie, Neuchâtel, Des animaux et des hommes, 1987r., tom 6) Duvernay-Bolens, J., wyd. "L'Homme", L'homme zoologique, 1995r., tom 35, 9-32s. 7) McMichael, A.J. i in., wyd. "The Lancet", Food, Livestock Production, Energy, Climate Change and Health, 2007r., tom 370, 1253-1263s. 8) Wohlleben, P., wyd. Otwarte, Kraków, Duchowe życie zwierząt, 2017r., tom
Uwagibrak