Etnobotanika

Ethnobotany

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-ETNOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łuczaj, Ł., Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych, t. nr 1, "Etnobiologia Polska" , 2011, s. 57-125 2) Paluch, A., Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i początku XX wieku, PTL, Wrocław, 1989, s. 7-50 3) Kujawska, M. i in., Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych, PTL, Wrocław, 2016, s. 158-221
Literatura uzupełniająca
Uwagi